SƏNƏDLƏR

Mətn

Kataloq

Mətn

İngilis dilində kataloq
Azərbaycan dilində kataloq
Rus dilində kataloq
Satex termal izolyasiya sistemlərinin kataloqu
Satex sənaye döşəmə örtükləri sistemlərinin kataloqu

MATERİAL GÜVƏNLİK BİLGİ FORMASI (MSDS)

Mətn

Sate Binder (MSDS)
Satex Crystallin (MSDS)
Satex DSS (MSDS)
Satex Flex 2K liquid (MSDS)
Satex Flex 2K powder (MSDS)
Satex Pox RM-(MSDS)
Satex RH (MSDS)
Satex RM St (MSDS)